Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

theymovedforward
8143 8050 500
Reposted fromlouse louse
theymovedforward
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Sponsored post
feedback2020-admin
theymovedforward

June 17 2015

theymovedforward
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface viaShittyKitty ShittyKitty
theymovedforward
9168 d07b 500
Reposted frombirke birke viabiohzdr biohzdr
theymovedforward
8383 72e9
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
theymovedforward
6141 6899 500
"Ości" 20

May 16 2015

theymovedforward
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viakonwalia konwalia
theymovedforward

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

March 10 2015

theymovedforward
9529 9338
theymovedforward
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viaveronica-o veronica-o
theymovedforward
Ja dziś Paniom życzę, by przestało się Paniom śnić, a zaczęło się przytrafiać.
— Sigmund Freud
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty

February 24 2015

theymovedforward
Swoją drogą zawsze jest jakieś 'tylko że'; założę się, że wszystkie największe osobiste tragedie tego zasranego świata zaczynają się od zwrotu 'tylko że'.
— Jakub Żulczyk

February 16 2015

theymovedforward
2398 71f6
true
Reposted frommarkss markss viatoniewszystko toniewszystko
theymovedforward
What happens when people open their hearts?”
“They get better".
— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromthebelljar thebelljar viacytaty cytaty
2914 a019 500
Reposted fromchokeondust chokeondust viamaliwa maliwa
theymovedforward
2013 9a0c 500
Reposted fromkejt21 kejt21 viaswaczyna swaczyna

January 08 2015

theymovedforward
8183 7388 500
Reposted fromrol rol vialittleprincess littleprincess
theymovedforward
Jeżeli On nie jest dla mnie, to kto jest?
— no kto?
Reposted frombesideyou besideyou vialittleprincess littleprincess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...